images/slideshow/skola_tekeris.jpg
images/slideshow/slide2.1.jpg
images/slideshow/slide3.1.jpg
images/slideshow/slide7.jpg
images/slideshow/slide8.jpg

yt

 

 

vodic

cer

Педагог школе Марија Поповић похађала је обуку "Одговоран однос према здрављу" и 13.9.2021. на седници Наставничког већа одржала приказ и упознала учитеље и наставнике са садржајем обуке. У вези са поменутом темом реализоване су разне активности са ученицима током септембра. Стручно веће за разредну наставу реализовало је активности на тему "Исхрана и физичка активност" са ученицима од 1. до 4. разреда у матичној школи и издвојеним одељењима. Ученици су кроз наставу предмета: српски језик, физичко и здравствено васпитање, ЧОС, слободне активности и пројектну наставу развијали одговоран однос према здрављу, очувању здравља кроз здраву исхрану и физичку активност. Ученици седмог разреда са наставницом биологије обрадили су тему "Употреба психоактивних супстанци" чији је циљ да укаже ученицима на опасност од употребе ових материја и њихову штетност по здравље. На крају активности имали су квиз знања, попуњавали евалуационе листиће, правили паное, разговарали о утисцима.  

Picture1.jpg IMG_20210921_142851_707.jpg

Презентацију активности ученика од 1. до 4. разреда можете погледати ОВДЕ.

Иди на врх