КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ

 Директор школе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Грујичић-Милер Јованка директор VII

 

Наставници разредне и предметне наставе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Росић Драган  наставник разредне наставе VI 
Секулић Драгица  професор разредне наставе  VII 
Васиљевић Јелена  професор разредне наставе  VII 
Игњатовић Миланка  професор разредне наставе  VII 
Марковић Бранка наставник разредне наставе  VII 
Панић Оливера  професор разредне наставе  VII 
Марковић Татијана  професор руског језика VII 
Жељана Лазаревић професор енглеског језика  VII 
Вилотић Бранко  професор енглеског језика  VII 
Старчевић Иван професор информатике и рачунарства и физике VII 
Добрић Братислава  професор биологије  VII 
Марјановић Весна  професор географије и историје  VII 
Ђукановић Владан  професор технике и технологије VII 
Арсић Горан  професор физичког и здравствног васпитања  VII 
Милена Јаковљевић-Антић професор математике и физике VII 
Милош Васић вероучитељ  VI
Крстић Зоран  наставник математике  VI 
Петровић Јелена  професор хемије  VII 
Давидовски Весна професор хемије  
Угринић Јелена професор српског језика  VII 
Мићић Маја  професор руског језика  VII 
Осатовић Слађана професор српског језика  VII
Панић Мирјана професор музичке културе  VII 
Марковић Радоје  наставник ликовне културе  VI 
Рондовић Рајко  наставник историје и географије  VI 
Перишић Славољуб  професор математике и физике VII 
Ристановић Александар професор физичког и здравственог васпитања  VII 
Алексић Немања професор биологије VII

 

Стручни сарадници

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Поповић Марија педагог VII
Ристановић Александар библиотекар VII

 

Ваннаставно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Петровић Зорица  секретар  VII 
Антић Иван  шеф рачуноводства VII

 

Помоћно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Станојевић Биљана  куварица / сервирка  III 
Нинковић Драгица  помоћни радник
Рондовић Лидија  помоћни радник 
Станојевић Љиљана  помоћни радник 
Митрић Миланка  помоћни радник
Благојевић Миливоје  помоћни радник
Секулић Миливоје  помоћни радник 
Петровић Ковиљка помоћни радник I
Ђермановић Снежана  домар 
Јездић Станица  помоћни радник / домар
Јеремић Иван  домар  III 
Иди на врх