Родитељи и учитељи ИО Рибарица, дана 16.3.2016. године реализовали су радионицу под називом „Друштвеност ученика”. Радионица је одржана у учионици школе у Рибарици. Родитељи су активно учествовали у раду радионице, одговарали на питања „У којим сте ситуацијама уочили друштвене особине свога детета?”, „Како у породици утичете да се те особине развијају?“...Сваки одговор родитеља је записан, а продукти њиховог рада налазе се изложени у холу школе. У завршном делу разговора родитељи су истакли значај одржане радионице и оценили је као позитивно искуство. Ученици наше школе су самоиницијативно дали предлог да и они напишу како су укључени и како разумеју појам друштвености. Одговори ученика чине прилог њиховох портфолиаРадионица је прошла веома успешно на задовољство родитеља, ученика и учитељица ИО Рибарица.

Погледај фотографије

Иди на врх