Ученици осмих разреда ОШ „ Степа Степановић“  су у све три осмогодишње школе направили паное  у оквиру превентивне акције  коју је у сарадњи са одељењским старешинама спровео  Тим за борбу против насиља, злостављања  и занемаривања.  

    

                   Пано ученика из Текериша                                Пано ученика из ИО Горња Бадања

Пано ученика из ИО Доња Бадања

Иди на врх