Лепо уређени и осмишљени радови наших ученика виших разреда, које су сачинили заједно са својим наставницима, красе зидове учионица у ИО Доња Бадања. Овом приликом приказујемо поједине радове на неке од обрађених тема.

    

Радови ученика са часова руског језика: руски алфабет, промена личних заменица и знаменитости Москве

  

   

Радови ученика који похађају додатну наставу из српског језика

С обзиром да су рибе прва група кичмењака која се по наставном плану и програму предаје у шестом разреду, ради бољег разумевања њихових представника и специфичности урађен је пано. Пано су ученици и наставница поделили на две половине. На левој половини су сликама и одговарајућим морфолошким карактеристикама приказани неки од представника морских риба, а на десној половини паноа неки од представника речних риба. Приликом израде десне половине паноа водило се рачуна да буду приказани представници речних риба заступљених у нашим крајевима. Средина паноа представља одговарајуће илустрације и кратка објашњења специфичних својстава риба, односно занимљивости из живота риба.

Биљке које човек користи за лечење болести називају се лековите биљке. Лековитост ових биљака потиче од супстанци које оне садрже. У складу са тим, пано представља лековита својства одређених биљака наших предела поређаних по азбучном реду. Испод слика биљака налазе се етикете са њеним називом, кратким описом биљке и њеним лековитим својствима. Циљ овако урађеног паноа је упознавање ученика са изгледом, грађом и лековитим карактеристикама биљака које они срећу у свом непосредном окружењу.

Водећи се чињеницом да је 22. март проглашен за Светски дан воде, ученици осмог разреда са наставницом урадили су пано који је представљен одговарајућим, занимљивим сликама и текстуалним материјалима о значају воде за природу и сав живи свет. Ученици су користили своја раније стечена знања о води која су стекли на часовима биологије и хемије и дошли до заједничких идеја о изгледу паноа и значају и заштити воде. На паноу се налази и порука за све будуће ученике која гласи: воду треба да штитимо и штедимо свакога дана, у свакој прилици!

Ученици петог разреда урадили су пано на часовима математике

                                  

                                

Радови ученика 6. разреда са часова изборног предмета цртање, сликање и вајање

 

Иди на врх