Сваке последње среде у фебруару обележава се Међународни дан борбе против вршњачког насиља под називом "Дан розе мајица". Обележавање овог дана за циљ има промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата. У нашој матичној школи и свим њеним издвојеним одељењима ученици млађих и старијих разреда обележили су овај дан, 28. фебруар, различитим активностима. Ученици су израђивали паное који су говорили о вршњачком насиљу, његовим врстама и спречавањима истог, као и могућностима и начиним борбе против насиља и подршке онима који трпе насиље. Сви ученици заједно су на розе тракама исписали поруку "Стоп насиљу" и украсили балоне розе боје симболичним мотивима. Дан је протекао у радној, креативној и поучној атмосфери, а ученици су заједничким радом развијали солидарност, емпатију и другарство.

ТЕКЕРИШ

roze mali pano mali roze tekeris

roze rad tekeris roze tekeris rad

roze tekeris

roze tekeris1

ИО ДОЊА БАДАЊА

roze dbrad db majica

db rozetrake roze dbpano

db zajednicka

ИО ГОРЊА БАДАЊА

roze gb1 baloni gb

roze gb

ИО ТРБОСИЉЕ

trbosilje roze trbosilje mladji

trbosilje pano

trbosilje roze1

trbosilje baloni

ИО ГОРЊА СИПУЉА

roze sipulja1

roze sipulja2

roze sipulja3

 

Иди на врх