Настава је основа образовно-васпитног процеса у школи. Поред редовне наставе, у школи се организује додатна, допунска и припремна настава. Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) чланом 32. школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.

Ученици осмог разреда полажу три теста на завршном испиту: српски језик, математика и комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија), те ће се припремна настава из наведених предмета реализовати у нашој школи почев од 22. фебруара према следећем распореду.

План припремне наставе за завршни испит

Иди на врх