На данашњим часовима ОЈР-а ученици ИО Доња Бадања су, уз асистенцију предметних наставника, израдили пано о својим активностима током првог полугодишта. Реч је о активностима Вежбањем до здравља и Игром кроз прошлост. На паноу су приказане различите активности током којих су ученици имали прилику да искажу своје афинитете према спорту, игри и различитим догађајима и феноменима прошлости. 

pano1 pano2

pano3 pano4  

Иди на врх