"ОДГОВОР НА КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ И ТРАУМАТИЧНЕ ДОГАЂАЈЕ"

Видео материјал за родитеље - "Родитељи са децом у кризним ситуацијама" - https://youtu.be/nXJqqt4PVmE  

Видео материјал за запослене у установама образовања и васпитања - "Наставници са децом у кризним ситуацијама" - https://youtu.be/P9O5iN7LOcU

 

ПРЕВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

  • „Деца у дигиталном добу“ - Водич за безбедно и конструктивно коришћење дигиталне технологије и интернета који садржи материјале за радионице за рад са родитељима и децом од 4-6 године и децом 7-8 година – Deca_u_digitalnom_dobu.pdf (unicef.org)
  • „Деца и интернет – паметно од почетка“-  За децу узраста од 6-8 година и њихове родитеље/старатеље -https://www.youtube.com/watch?v=fu7rsNSZqO0

ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

 

 
Иди на врх