Распоред пријема родитеља - отворена врата школе

шк. 2020/2021. година

Матична школа - Текериш

Име и презиме наставникаДанВреме
Јелена Васиљевић четвртак 8:30 - 9:00
Слађана Осатовић  петак 9:05- 9:35 
Драган Јовановић  понедељак 9:05- 9:35
Бранко Вилотић уторак

9:50- 10:20

Мирјана Панић петак 11:00- 11:30
Радоје Марковић среда 8:30- 9:00
Александар Ристановић понедељак 10:25 - 10:55
Весна Марјановић уторак 9:05- 9:35
Александар Антонић  четвртак 8:30 - 9:00 
Весна Давидовски четвртак 10:25- 10:55
Иван Старчевић уторак 9:05- 9:35
Јелена Петровић петак 11:30- 12:00
Владан Ђукановић понедељак 9:20- 9:50
Немања Алексић четвртак 9:50- 10:20
Бранка Марковић среда 10:00-10:30
Горан Арсић среда 10:25-10:55
Татијана Марковић четвртак 8:30-9:00
Рајко Рондовић среда 9:05-9:35
Марија Бабић четвртак 10:25-10:55

 

Издвојено одељење - Доња Бадања

Име и презиме наставникаДанВреме
Драган Росић  уторак 8:15 - 8:45
Миланка Игњатовић среда 10:10- 10:40
Јелена Угринић четвртак 8:50- 9:20
Славољуб Перишић  уторак 8:15- 8:45
Мирјана Панић понедељак  8:15 - 8:45
Радоје Марковић  петак  9:05- 9:35
Горан Арсић  понедељак 9:25- 9:55
Весна Марјановић  четвртак 8:15- 8:45
Рајко Рондовић  уторак 10:05- 10:35
Александар Антонић уторак  9:20- 9:50
Марија Бабић понедељак

10:45- 11:15

Иван Старчевић среда 10:05- 10:35 
Братислава Добрић петак 9:20- 9:50
Весна Давидосвки понедељак 10:15 -10:45
Бранко Вилотић  петак 9:20- 9:50
Зоран Крстић петак 10:15 - 10:45
Татијана Марковић уторак 8:15-8:45

 

Издвојено одељење - Горња Бадања

Име и презиме наставникаДанВреме
Милојка Митровић  петак 10:00- 10:30 
Јелена Угринић петак 8:35- 9:05
Зоран Крстић  четвртак 10:30- 11:00
Мирјана Панић среда 9:20- 9:50
Радоје Марковић  понедељак 9:30- 10:00
Горан Арсић  уторак 9:50 - 10:20
Рајко Рондовић  четвртак 9:20- 9:50
Александар Антонић петак 9:50 - 10:20
Бранко Вилотић  среда 7:30- 8:00
Маја Мићић  понедељак 8:30 - 9:00
Весна Давидовски уторак 10:30 - 11:00
Братислава Добрић  четвртак 10:00 - 10:30
Иван Старчевић понедељак 9:50- 10:20
Татијана Марковић  пезак 9:20- 9:50
Марија Бабић среда 7:30 - 8:00

 

Издвојено одељење - Трбосиље

Име и презиме наставникаДанВреме
Оливера Панић петак 11:00- 12:00
Александар Антонић уторак 9:50- 10:20
Марија Бабић четвртак 9:00- 9:30

 

Издвојено одељење - Горња Сипуља

Име и презиме наставникаДанВреме
Драгица Секулић  уторак 9:50- 10:55
Александар Антонић понедељак 10:25- 10:55
Марија Бабић уторак 11:00-11:30

 

 

 

Иди на врх