При матичној школи функционише и Издвојено одељење у Трбосиљу.

 

Школска зграда ,смештена у лепом природном окружењу са отвореним погледом на планину Цер и у долини речице , отворена је 1953. године и од тада се настава у овом одељењу континуирано одвија . Рад са ученицима одвијао се  и кроз комбинована одељења , али и кроз неподељено четвороразредно одељење-зависно од броја ученика.

У претходних 10 – ак година настава у ИО Трбосиље извођена је у неподељеној четвороразредној школи.

Од шк. 2015. / 2016. године настава се изводи за 12 ученика у 2 комбинована одељења , а реализују је Јелена Васиљевић – професор разредне наставе у комбинованом одељењу 1. И 3. разреда и Оливера Панић – професор разредне наставе у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда.

 

Иако давно саграђена спољашњост школске зграде је релативно очувана и у добром стању . У јулу 2015. године, захваљујући финансијској подршци и радној ангажованости мештана Трбосиља и руководства школе , реновирана је једна од учионица . У фебруару 2016. године, захваљујући финансијској подршци и ангажовању руководства школе , уређена је и реновирана и друга учионица.

Сада се настава реализује у још бољим условима на задовољство ученика, њихових родитеља, учитељица и запослених у школи.

 

При овом издвојеном одељењу функционише и предшколска група са 6-оро деце , којом руководи васпитачица Лидија Аврамовић.

      


t2


t3


t4

 

 

 Новогодишња приредба у ИО Трбосиље

Обележавање Дечје недеље у ИО Трбосиље (од 2. до 8. октобра 2017.)

Обележавање Новогодишњих празника у ИО Трбосиље, 2017

Прослава школске славе у ИО Трбосиље, 2018

 

Иди на врх