На овој страници можете преузети школске документе.

Статут ОШ "Степа Степановић" Текериш

Правилник о кућном реду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Развојни план школе за период од 2016. до 2019. године

Школски програм од 1. до 4. разреда

Школски програм од 5. до 8. разреда

Анекс Школског програма

Годишњи извештај о раду школе за шк. 2015/2016. годину

Годишњи план рада школе за шк. 2016/2017. годину

Годишњи извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину

Информатор о раду школе

Развојни план школе за период од 2019. до 2022. године

Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада школе за шк. 2019/2020. годину 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите

Развојни план школе за период 2022-2026. године 

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Правилник о употреби мобилног телефона

Иди на врх