Рад у сменама и организација радног дана

Због великог школског простора школа ће и у школској 2020/2021. години радити у једној смени. Редовна настава ће почињати:

  • у Текеришу у 8 часова и 30 минута
  • у Доњој Бадањи у 8 часова и 15 минута
  • у Горњој Бадањи у 8 часова
  • у Трбосиљу у 8 часова и 30 минута
  • у Горњој Сипуљи у 8 часова и 30 минута

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк. 2020/2021. години и препорукама за организацију наставе у циљу сузбијања заразне болести ковид-19, дужина трајања часа је скраћена на 30 минута. У табелама које следе дат је приказ организације радног дана у измењеним околностима.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА МАТИЧНА ШКОЛА – ТЕКЕРИШ, ИО ТРБОСИЉЕ, ИО ГОРЊА СИПУЉА (часови 30 минута)

ЧАС ВРЕМЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ
претчас 07:55-08:25
1. 08:30-09:00 часова
2. 09:05-09:35
велики одмор 15 минута (проветравање, чишћење)
3. 09:50-10:20
4. 10:25-10:55
5. 11:00-11:30
6. 11:35-12:05

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ИО ГОРЊА БАДАЊА

ЧАС ВРЕМЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ
претчас 07:25-07:55
1. 08:00-08:30 часова
2. 08:35-09:05
велики одмор 15 минута (проветравање, чишћење)
3. 09:20-09:50
4. 09:55-10:25
5. 10:30-11:00
6. 11:05-11:35

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ИО ДОЊА БАДАЊА

ЧАС ВРЕМЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ
претчас 07:40-08:10
1. 08:15-08:45 часова
2. 08:50-09:20
велики одмор 15 минута (проветравање, чишћење)
3. 09:35-10:05
4. 10:10-10:40
5. 10:45-11:15
6. 11:20-11:50

Уколико се током трајања шк. године епидемиолошка ситуација стабилизује, организација образовно-васпитног рада вратиће се на законски предвиђено трајање часова од 45 минута.

zvono maticna

zvono badanja

zvono badanja g

zvono ostali

Иди на врх