КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ

 Директор школе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Пауновић Милан директор VI

 

Наставници разредне и предметне наставе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Миловановић Бранка  професор разредне наставе VII
Росић Драган  наставник разредне наставе VI 
Секулић Драгица  професор разредне наставе  VII 
Васиљевић Јелена  професор разредне наставе  VII 
Игњатовић Миланка  професор разредне наставе  VII 
Митровић Милојка  наставник разредне наставе  VI 
Панић Оливера  професор разредне наставе  VII 
Марковић Татијана  професор разредне наставе VII 
Пантић Милинко  професор биологије VII 
Бабић Марија професор енглеског језика  VII 
Вилотић Бранко  професор енглеског језика  VII 
Старчевић Иван професор ТИО и физике VII 
Добрић Братислава  професор биологије  VII 
Марјановић Весна  професор географије и историје  VII 
Ђукановић Владан  професор информатике и рачунарства VII 
Арсић Горан  професор физичког васпитања  VII 
Миладиновић Гордана  професор руског језика VII 
Јовановић Драган  професор математике и физике VII 
Антонић Александар вероучитељ  VI
Крстић Зоран  наставник математике  VI 
Петровић Јелена  професор хемије  VII 
Угринић Јелена професор српског језика  VII 
Грујичић-Милер Јованка  професор српског језика  VII 
Мићић Маја  професор руског језика  VII 
Осатовић Слађана професор српског језика  VI
Панић Мирјана професор музичке културе  VII 
Марковић Радоје  наставник ликовне културе  VI 
Рондовић Рајко  наставник историје и географије  VI 
Перишић Славољуб  професор математике и физике VII 
Ристановић Александар професор физичког васпитања  VII 
Алексић Немања професор биологије VII

 

Стручни сарадници

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Поповић Марија педагог VII
Угринић Јелена библиотекар VII

 

Ваннаставно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Петровић Зорица  секретар  VII 
Трифковић Катарина шеф рачуноводства  IV 
Антић Иван  административно-финансијски радник  IV 

 

Помоћно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Станојевић Биљана  куварица / сервирка  III 
Нинковић Драгица  помоћни радник 
Петровић Ковиљка  помоћни радник 
Рондовић Лидија  помоћни радник 
Станојевић Љиљана  помоћни радник 
Митрић Миланка  ложач 
Благојевић Миливоје  ложач 
Секулић Миливоје  помоћни радник 
Ђермановић Снежана  ложач 
Јездић Станица  помоћни радник 
Јеремић Иван  домар  III 
Иди на врх