МАТИЧНА ШКОЛА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Весна Марјановић

Татијана Марковић

Иван Старчевић

Милена Јаковљевић-Антић

Радоје Марковић

Александар Ристановић

Немања Алексић

Милош Васић

Бранко Вилотић

Слађана Осатовић

 

ИО ДОЊА БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Мирјана Панић

Славољуб Перишић

Рајко Рондовић

Славољуб Перишић

Татијана Марковић

Зоран Крстић

Јелена Угринић

Горан Арсић

Братислава Добрић

Радоје Марковић

 

ИО ГОРЊА  БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Јелена Угринић Весна Давидовски Мирјана Панић Зоран Крстић

Татијана Марковић

Рајко Рондовић

 

 
Иди на врх