МАТИЧНА ШКОЛА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Весна Марјановић

Татијана Марковић

Иван Старчевић

Бранка Марковић

Радоје Марковић

Драган Јовановић

Немања Алексић

Бранко Вилотић

Слађана Осатовић

Александар Ристановић

 

ИО ДОЊА БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Мирјана Панић

Славољуб Перишић

Рајко Рондовић

Славољуб Перишић

Татијана Марковић

Зоран Крстић

Јелена Угринић

Горан Арсић

Братислава Добрић

Радоје Марковић

 

ИО ГОРЊА  БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Јелена Угринић Весна Давидовски Мирјана Панић Зоран Крстић

Татијана Марковић

Рајко Рондовић

 

 
Иди на врх