МАТИЧНА ШКОЛА

Дан /

Место дежурства

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Школа

Јелена Васиљевић

Марија Жакић

Јелена Васиљевић

Немања Алексић

Јелена Васиљевић

Татијана Марковић

Јелена Васиљевић

Весна Марјановић

Јелена Васиљевић

Бранко Вилотић

Двориште и спортски терен Иван Старчевић

Весна Марјановић (8:00-8:30)

Братислава Добрић

Ђорђе Грујичић Сања Радонић Александар Ристановић
 

 ИО ГОРЊА  БАДАЊА

Дан /

Место дежурства

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Школа и школско двориште

Бранка Марковић

Теодора Живковић

Бранко Вилотић

Маја Мићић

Бранка Марковић

Катарина Антонић

Бранко Поповић

Горан Арсић

Бранка Марковић

Теодора Живковић

Марија Жакић

Горан Арсић

Бранка Марковић

Братислава Добрић

Иван Старчевић

Катарина Антонић

Бранка Марковић

Катарина Антонић

Милош Јанковић

Рајко Рондовић

ИО ДОЊА БАДАЊА

 

Дан /

Место дежурства

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Школа

Миланка Игњатовић

Мирјана Панић

Драган Росић

Катарина Антонић

Миланка Игњатовић

Милена Јаковљевић-Антић

Драган Росић

Татијана Марковић

Миланка Игњатовић

Братислава Добрић

Двориште и спортски терен

Драган Росић

Рајко Рондовић

Миланка Игњатовић

Теодора Живковић

Драган Росић

Милош Јанковић

Миланка Игњатовић

Горан Арсић

Драган Росић

Иван Старчевић

 

 ИО ТРБОСИЉЕ

Дан /

Место дежурства

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Школа и школско двориште Оливера Панић Оливера Панић

Оливера Панић

Бранко Поповић

Оливера Панић

Оливера Панић

Милена Јаковљевић-Антић

 
ИО ГОРЊА СИПУЉА
 

Дан /

Место дежурства

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Школа и школско двориште Драгица Секулић

Драгица Секулић

Милена Јаковљевић-Антић

Драгица Секулић

Драгица Секулић

Бранко Поповић

Драгица Секулић
Иди на врх