МАТИЧНА ШКОЛА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Иван Старчевић

Татијана Марковић

Бранко Вилотић

Немања Алексић

Радоје Марковић

Славољуб Перишић

Мирјана Панић

Братислава Добрић

Сања Радонић

Александар Ристановић

 

ИО ДОЊА БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Зоран Крстић

Рајко Рондовић

Љубиша Радовановић

Татијана Марковић

Иван Старчевић

Братислава Добрић

Горан Арсић

Весна Марјановић

Љубиша Радовановић

Радоје Марковић

 

ИО ГОРЊА  БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Мићић Маја Зоран Кртсић Горан Арсић Жељана Лазаревић

Рајко Рондовић

 

 
Иди на врх