ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

7.JУН- 20. ЈУН    ШК. 2022/2023.

Ученици осмог разреда полажу три теста на завршном испиту:

  • српски језик и књижевност,
  • математика и
  • изабрани тест (географија, биологија),

те ће се припремна настава реализовати из наведених предмета у периоду од 7. јуна- 20. јунапрема следећем распореду.

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу.

Сви ученици осмог разреда обавезни су да редовно похађају часове припремне наставе.

ТЕКЕРИШ

Наставни предмет Предметни наставник Време реализације Динамика реализације Укупан број часова
Српски језик и књижевност Сања Радонић Уторак, среда, четвртак 7.јун-20.јун 10
Математика Ђорђе Грујичић Понедељак, среда 7.јун-20.јун 10
Географија Весна Марјановић Уторак, четвртак 7.јун-20.јун 10
Биологија Братислава Добрић Уторак, четвртак 7.јун-20.јун 10
Бр. часа Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. час  

Географија

Биологија

Српски језик и књижевност

Географија

Биологија

 
2. час Математика Биологија Математика Географија  
3. час   Географија Математика    
4.час   Географија Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност  
5. час Математика Биологија   Српски језик и књижевност  
6. час Математика Српски језик и књижевност   Биологија  

   Директор школе

Јованка Грујичић-Милер

Иди на врх