images/slideshow/skola_tekeris.jpg
images/slideshow/slide2.1.jpg
images/slideshow/slide3.1.jpg
images/slideshow/slide7.jpg
images/slideshow/slide8.jpg

yt

vodic

cer

У петак, 30. 10. 2020. године, у ИО Доња Бадања је обележен празник Halloween, код нас познатији као Ноћ вештица, како би се деца упознала са другим културама и обичајима који у тим културама постоје, а који су територијално везани за енглески језик који уче током школовања. У склопу дружења, деца су се маскирала у животињу или биће по жељи, на лицу места или уз помоћ унапред припремљених костима, слушане су песме са тематиком овог празника, а деца су се послужила и унапред припремљеним колачима. Учествовали су ученици млађих и старијих разреда.

 

Ученици другог разреда из ИО Доња Бадања су завршили пројекат за месец октобар на тему "Друштвене игре-некад и сад" и приказали изузетну креативност и маштовитост. Друштвене игре које су ученици правили: "Не љути се дугмићу", "Игра мице", "Игра шаха".

20201023 095003       20201016 100603   

20201016 095228       20201016 10055420201016 102321

 

На овој страници можете преузети школске документе.

Статут ОШ "Степа Степановић" Текериш

Правилник о кућном реду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Развојни план школе за период од 2016. до 2019. године

Школски програм од 1. до 4. разреда

Школски програм од 5. до 8. разреда

Анекс Школског програма

Годишњи извештај о раду школе за шк. 2015/2016. годину

Годишњи план рада школе за шк. 2016/2017. годину

Годишњи извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину

Информатор о раду школе

Развојни план школе за период од 2019. до 2022. године

Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада школе за шк. 2019/2020. годину 

Годишњи план рада школе за шк. 2020/2021. годину

 

КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ

 Директор школе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Грујичић-Милер Јованка директор VII

 

Наставници разредне и предметне наставе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Росић Драган  наставник разредне наставе VI 
Секулић Драгица  професор разредне наставе  VII 
Васиљевић Јелена  професор разредне наставе  VII 
Игњатовић Миланка  професор разредне наставе  VII 
Митровић Милојка  наставник разредне наставе  VI 
Панић Оливера  професор разредне наставе  VII 
Марковић Татијана  професор руског језика VII 
Бабић Марија професор енглеског језика  VII 
Вилотић Бранко  професор енглеског језика  VII 
Старчевић Иван професор информатике и рачунарства и физике VII 
Добрић Братислава  професор биологије  VII 
Марјановић Весна  професор географије и историје  VII 
Ђукановић Владан  професор технике и технологије VII 
Арсић Горан  професор физичког и здравствног васпитања  VII 
Јовановић Драган  професор математике и физике VII 
Антонић Александар вероучитељ  VI
Крстић Зоран  наставник математике  VI 
Петровић Јелена  професор хемије  VII 
Давидовски Весна професор хемије  
Угринић Јелена професор српског језика  VII 
Мићић Маја  професор руског језика  VII 
Осатовић Слађана професор српског језика  VI
Панић Мирјана професор музичке културе  VII 
Марковић Радоје  наставник ликовне културе  VI 
Рондовић Рајко  наставник историје и географије  VI 
Перишић Славољуб  професор математике и физике VII 
Ристановић Александар професор физичког и здравственог васпитања  VII 
Алексић Немања професор биологије VII

 

Стручни сарадници

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Поповић Марија педагог VII
Марковић Бранка библиотекар VII

 

Ваннаставно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Петровић Зорица  секретар  VII 
Антић Иван  шеф рачуноводства VII

 

Помоћно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Станојевић Биљана  куварица / сервирка  III 
Нинковић Драгица  помоћни радник
Рондовић Лидија  помоћни радник 
Станојевић Љиљана  помоћни радник 
Митрић Миланка  помоћни радник
Благојевић Миливоје  помоћни радник
Секулић Миливоје  помоћни радник 
Петровић Ковиљка помоћни радник I
Ђермановић Снежана  домар 
Јездић Станица  помоћни радник / домар
Јеремић Иван  домар  III 

 

Школа - ИО Рибарица је удаљена 11 km од матичне школе, од тога 3 km макадама. Први учитељ био је некадашњи новинар и уредник “Гласа Подриња“ Витомир Бујишић, када је школа била у кући земљорадника Живадина Бојића.

Мештани су почели зидати школу пред ослобођење 1944. године, властитим средствима на плацу величине 40 ари, који је поклонио мештанин Цвијан Перић. Школска зграда завршена је 1946. године.

 Од шк. 2020/21. године настава се не одвија у овом издвојеном одељењу јер су мештани села одлучили да децу испишу и упишу у другу школу.

Извештај са прославе Светог Саве у ИО Рибарица

Одржана радионица "Друштвеност ученика" у ИО Рибарица

Прослава школске славе, ИО Рибарица 2018

Распоред пријема родитеља - отворена врата школе

шк. 2020/2021. година

Матична школа - Текериш

Име и презиме наставникаДанВреме
Јелена Васиљевић четвртак 8:30 - 9:00
Слађана Осатовић  петак 9:05- 9:35 
Драган Јовановић  понедељак 9:05- 9:35
Бранко Вилотић уторак

9:50- 10:20

Мирјана Панић петак 11:00- 11:30
Радоје Марковић среда 8:30- 9:00
Александар Ристановић понедељак 10:25 - 10:55
Весна Марјановић уторак 9:05- 9:35
Александар Антонић  четвртак 8:30 - 9:00 
Весна Давидовски четвртак 10:25- 10:55
Иван Старчевић уторак 9:05- 9:35
Јелена Петровић петак 11:30- 12:00
Владан Ђукановић понедељак 9:20- 9:50
Немања Алексић четвртак 9:50- 10:20
Бранка Марковић среда 10:00-10:30
Горан Арсић среда 10:25-10:55
Татијана Марковић четвртак 8:30-9:00
Рајко Рондовић среда 9:05-9:35
Марија Бабић четвртак 10:25-10:55

 

Издвојено одељење - Доња Бадања

Име и презиме наставникаДанВреме
Драган Росић  уторак 8:15 - 8:45
Миланка Игњатовић среда 10:10- 10:40
Јелена Угринић четвртак 8:50- 9:20
Славољуб Перишић  уторак 8:15- 8:45
Мирјана Панић понедељак  8:15 - 8:45
Радоје Марковић  петак  9:05- 9:35
Горан Арсић  понедељак 9:25- 9:55
Весна Марјановић  четвртак 8:15- 8:45
Рајко Рондовић  уторак 10:05- 10:35
Александар Антонић уторак  9:20- 9:50
Марија Бабић понедељак

10:45- 11:15

Иван Старчевић среда 10:05- 10:35 
Братислава Добрић петак 9:20- 9:50
Весна Давидосвки понедељак 10:15 -10:45
Бранко Вилотић  петак 9:20- 9:50
Зоран Крстић петак 10:15 - 10:45
Татијана Марковић уторак 8:15-8:45

 

Издвојено одељење - Горња Бадања

Име и презиме наставникаДанВреме
Милојка Митровић  петак 10:00- 10:30 
Јелена Угринић петак 8:35- 9:05
Зоран Крстић  четвртак 10:30- 11:00
Мирјана Панић среда 9:20- 9:50
Радоје Марковић  понедељак 9:30- 10:00
Горан Арсић  уторак 9:50 - 10:20
Рајко Рондовић  четвртак 9:20- 9:50
Александар Антонић петак 9:50 - 10:20
Бранко Вилотић  среда 7:30- 8:00
Маја Мићић  понедељак 8:30 - 9:00
Весна Давидовски уторак 10:30 - 11:00
Братислава Добрић  четвртак 10:00 - 10:30
Иван Старчевић понедељак 9:50- 10:20
Татијана Марковић  пезак 9:20- 9:50
Марија Бабић среда 7:30 - 8:00

 

Издвојено одељење - Трбосиље

Име и презиме наставникаДанВреме
Оливера Панић петак 11:00- 12:00
Александар Антонић уторак 9:50- 10:20
Марија Бабић четвртак 9:00- 9:30

 

Издвојено одељење - Горња Сипуља

Име и презиме наставникаДанВреме
Драгица Секулић  уторак 9:50- 10:55
Александар Антонић понедељак 10:25- 10:55
Марија Бабић уторак 11:00-11:30

 

 

 

Рад у сменама и организација радног дана

Због великог школског простора школа ће и у школској 2020/2021. години радити у једној смени. Редовна настава ће почињати:

  • у Текеришу у 8 часова и 30 минута
  • у Доњој Бадањи у 8 часова и 15 минута
  • у Горњој Бадањи у 8 часова
  • у Трбосиљу у 8 часова и 30 минута
  • у Горњој Сипуљи у 8 часова и 30 минута

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк. 2020/2021. години и препорукама за организацију наставе у циљу сузбијања заразне болести ковид-19, дужина трајања часа је скраћена на 30 минута. У табелама које следе дат је приказ организације радног дана у измењеним околностима.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА МАТИЧНА ШКОЛА – ТЕКЕРИШ, ИО ТРБОСИЉЕ, ИО ГОРЊА СИПУЉА (часови 30 минута)

ЧАС ВРЕМЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ
претчас 07:55-08:25
1. 08:30-09:00 часова
2. 09:05-09:35
велики одмор 15 минута (проветравање, чишћење)
3. 09:50-10:20
4. 10:25-10:55
5. 11:00-11:30
6. 11:35-12:05

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ИО ГОРЊА БАДАЊА

ЧАС ВРЕМЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ
претчас 07:25-07:55
1. 08:00-08:30 часова
2. 08:35-09:05
велики одмор 15 минута (проветравање, чишћење)
3. 09:20-09:50
4. 09:55-10:25
5. 10:30-11:00
6. 11:05-11:35

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ИО ДОЊА БАДАЊА

ЧАС ВРЕМЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ
претчас 07:40-08:10
1. 08:15-08:45 часова
2. 08:50-09:20
велики одмор 15 минута (проветравање, чишћење)
3. 09:35-10:05
4. 10:10-10:40
5. 10:45-11:15
6. 11:20-11:50

Уколико се током трајања шк. године епидемиолошка ситуација стабилизује, организација образовно-васпитног рада вратиће се на законски предвиђено трајање часова од 45 минута.

zvono maticna

zvono badanja

zvono badanja g

zvono ostali

МАТИЧНА ШКОЛА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Весна Марјановић

Татијана Марковић

Иван Старчевић

Бранка Марковић

Радоје Марковић

Драган Јовановић

Немања Алексић

Бранко Вилотић

Слађана Осатовић

Александар Ристановић

 

ИО ДОЊА БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Мирјана Панић

Славољуб Перишић

Рајко Рондовић

Славољуб Перишић

Татијана Марковић

Зоран Крстић

Јелена Угринић

Горан Арсић

Братислава Добрић

Радоје Марковић

 

ИО ГОРЊА  БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Јелена Угринић Весна Давидовски Мирјана Панић Зоран Крстић

Татијана Марковић

Рајко Рондовић

 

 

Одељењска старешинства - млађи школски узраст 

РазредОдељењски старешина
I / II / III / IV  разред Текериш Јелена Васиљевић
I / II / III разред ИО Г. Бадања Милојка Митровић
II разред ИО Д. Бадања Миланка Игњатовић
I / IV разред ИО Д. Бадања Драган Росић
II / IV разред ИО Трбосиље Оливера Панић
III разред ИО Г. Сипуља Драгица Секулић

 

Одељењска старешинства - старији школски узраст 

РазредОдељењски старешина
V разред Текериш Слађана Осатовић
VI разред Текериш Весна Марјановић
VII разред Текериш Бранко Вилотић
VIII разред Текериш Немања Алексић
VII разред ИО Г. Бадања Братислава Добрић
VIII разред ИО Г. Бадања Јелена Угринић
разред ИО Д. Бадања Мирјана Панић
VII разред ИО Д. Бадања Татијана Марковић
VIII разред ИО Д. Бадања Славољуб Перишић

Страна 1 од 3

Иди на врх