images/slideshow/slide1.jpg
images/slideshow/slide2.jpg
images/slideshow/slide3.jpg
images/slideshow/slide4.jpg
images/slideshow/slide5.jpg
images/slideshow/slide6.jpg
images/slideshow/slide7.jpg

yt

vodic

cer

Ученици трећег и четвртог разреда ИО Доња Бадања заједно са својим вероучитељем израдили су пригодан пано на тему ,,Школска слава - Свети Сава". Циљ израде паноа јесте да ученици стекну шира знања везана за нашег првог српског архиепископа, учитеља Светитеља Саву, као и поводом прославе Савиндана.

1111  2222

33333 4444

 

Рад у сменама и организација радног дана

Због великог школског простора школа ће и у школској 2019/2020. години радити у једној смени. Редовна настава ће почињати:

  • у Текеришу у 8 часова и 30 минута
  • у Доњој Бадањи у 8 часова и 15 минута
  • у Горњој Бадањи у 8 часова
  • у Трбосиљу у 8 часова и 30 минута
  • у Горњој Сипуљи у 8 часова и 30 минута
  • у Рибарици у 8 часова и 30 минута

zvono maticna

zvono badanja

zvono badanja g

zvono ostali

Распоред пријема родитеља - отворена врата школе

шк. 2019/2020. година

Матична школа - Текериш

Име и презиме наставникаДанВреме
Јелена Васиљевић петак 8:30 - 9:15 
Јованка Грујичић-Милер  понедељак 8:30 - 9:15 
Драган Јовановић  среда 10:20 - 11:05
Мирјана Панић петак 

11:10 - 11:55 

Радоје Марковић  среда 8:30 - 9:15
Александар Ристановић понедељак  11:10 - 11:55 
Весна Марјановић  понедељак 10:25 - 11:05 
Александар Антонић четвртак 8:30 - 9:15 
Бранко Вилотић  петак 8:30 - 9:15 
Гордана Миладиновић  уторак 9:20 - 10:05
Иван Старчевић уторак 10:20 - 11:05 
Јелена Петровић  понедељак 10:20 - 11:55 
Немања Алексић четвртак 8:30 - 9:15 
Владан Ђукановић понедељак 13:15 - 14:00

 

Издвојено одељење - Доња Бадања

Име и презиме наставникаДанВреме
Драган Росић  четвртак 8:15 - 9:00 
Татијана Марковић уторак 9:05 - 9:50
Слађана Осатовић понедељак 11:00 - 12:00 
Славољуб Перишић  четвртак 10:00 - 11:00 
Мирјана Панић понедељак  8:15 - 9:00
Радоје Марковић  петак  10:55 - 11:40
Горан Арсић  петак 10:05 - 10:50
Весна Марјановић  уторак 10:05 - 10:50 
Рајко Рондовић  четвртак  10:50 - 11:40
Александар Антонић уторак  10:00 - 11:00 
Марија Бабић четвртак

9:05 - 9:50 

Иван Старчевић среда 13:00 - 13:30 
Владан Ђукановић  понедељак  7:30 - 8:15
Братислава Добрић  уторак 8:15 - 9:00 
Јелена Петровић  четвртак  9:00 - 10:00 
Гордана Миладиновић четвртак 8:15 - 9:00

 

Издвојено одељење - Горња Бадања

Име и презиме наставникаДанВреме
Милојка Митровић  среда 10:35 - 11:35 
Јелена Угринић среда 9:50 - 10:35
Зоран Крстић  уторак 9:50 - 10:35
Мирјана Панић уторак 8:50 - 9:35
Радоје Марковић  понедељак 8:50 - 9:35
Горан Арсић  уторак 9:50 - 10:35
Рајко Рондовић  среда  10:35 - 11:35
Александар Антонић петак 8:50 - 9:35
Бранко Вилотић  понедељак  10:35 - 11:35
Маја Мићић  среда 10:35 - 11:35
Братислава Добрић четвртак 11:30 - 12:00
Владан Ђукановић  уторак 8:00 - 8:45 
Милинко Пантић  четвртак  11:30 - 12:00
Јелена Петровић  среда  8:50 - 9:35 
Иван Старчевић понедељак 9:50 - 10:35

 

Издвојено одељење - Трбосиље

Име и презиме наставникаДанВреме
Оливера Панић среда 8:30 - 10:05 
Миланка Игњатовић среда 11:05 - 12:45
Александар Антонић понедељак 11:55 - 12:40 
Марија Бабић среда 10:05 - 11:05 

 

Издвојено одељење - Горња Сипуља

Име и презиме наставникаДанВреме
Бранка Миловановић  уторак 10:20 - 11:05
Александар Антонић уторак 9:50 - 10:20 

 

Издвојено одељење - Рибарица 

Име и презиме наставникаДанВреме
Драгица Секулић  уторак  9:20 - 10:05
Александар Антонић понедељак 10:20 - 11:05 
Марија Бабић  уторак  10:05 - 11:00 

МАТИЧНА ШКОЛА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Весна Марјановић

Јелена Петровић

Гордана Миладиновић

Јелена Васиљевић

Радоје Марковић

Драган Јовановић

Јованка Грујичић-Милер

Бранко Вилотић

Мирјана Панић

Александар Ристановић

 

ИО ДОЊА БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Слађана Осатовић Братислава Добрић Иван Старчевић Марија Бабић Славољуб Перишић

 

ИО ГОРЊА  БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Зоран Крстић Мирјана Панић Рајко Рондовић Јелена Угринић Иван Старчевић

 

 

Распоред писмених и контролних задатака за прво полугодиште школске 2019/2020. године.

Кликни овде за преузимање

Tabelarni pregled kalendara za OŠ RS 1920 17 04 19 prva varijanta

Одељењска старешинства - млађи школски узраст 

РазредОдељењски старешина
I / II / III / IV  разред Текериш Јелена Васиљевић
I / II / IV разред ИО Г. Бадања Милојка Митровић
I разред ИО Д. Бадања Татијана Марковић
III / IV разред ИО Д. Бадања Драган Росић
II / IV разред ИО Рибарица Драгица Секулић
I / III разред ИО Трбосиље Миланка Игњатовић
IV разред ИО Трбосиље Оливера Панић
I / II / IV разред ИО Г. Сипуља Бранка Миловановић 

 

Одељењска старешинства - старији школски узраст 

РазредОдељењски старешина
V разред Текериш Весна Марјановић
VI разред Текериш Бранко Вилотић
VII разред Текериш Немања Алексић
VIII разред Текериш Јованка Грујичић-Милер
VI разред ИО Г. Бадања Братислава Добрић
VII разред ИО Г. Бадања Јелена Угринић
VIII разред ИО Г. Бадања Маја Мићић
VI разред ИО Д. Бадања Слађана Осатовић
VII разред ИО Д. Бадања Славољуб Перишић
VIII разред ИО Д. Бадања Мирјана Панић

КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ

 Директор школе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Пауновић Милан директор VI

 

Наставници разредне и предметне наставе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Миловановић Бранка  професор разредне наставе VII
Росић Драган  наставник разредне наставе VI 
Секулић Драгица  професор разредне наставе  VII 
Васиљевић Јелена  професор разредне наставе  VII 
Игњатовић Миланка  професор разредне наставе  VII 
Митровић Милојка  наставник разредне наставе  VI 
Панић Оливера  професор разредне наставе  VII 
Марковић Татијана  професор разредне наставе VII 
Пантић Милинко  професор биологије VII 
Бабић Марија професор енглеског језика  VII 
Вилотић Бранко  професор енглеског језика  VII 
Старчевић Иван професор ТИО и физике VII 
Добрић Братислава  професор биологије  VII 
Марјановић Весна  професор географије и историје  VII 
Ђукановић Владан  професор информатике и рачунарства VII 
Арсић Горан  професор физичког васпитања  VII 
Миладиновић Гордана  професор руског језика VII 
Јовановић Драган  професор математике и физике VII 
Антонић Александар вероучитељ  VI
Крстић Зоран  наставник математике  VI 
Петровић Јелена  професор хемије  VII 
Угринић Јелена професор српског језика  VII 
Грујичић-Милер Јованка  професор српског језика  VII 
Мићић Маја  професор руског језика  VII 
Осатовић Слађана професор српског језика  VI
Панић Мирјана професор музичке културе  VII 
Марковић Радоје  наставник ликовне културе  VI 
Рондовић Рајко  наставник историје и географије  VI 
Перишић Славољуб  професор математике и физике VII 
Ристановић Александар професор физичког васпитања  VII 
Алексић Немања професор биологије VII

 

Стручни сарадници

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Поповић Марија педагог VII
Угринић Јелена библиотекар VII

 

Ваннаставно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Петровић Зорица  секретар  VII 
Трифковић Катарина шеф рачуноводства  IV 
Антић Иван  административно-финансијски радник  IV 

 

Помоћно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Станојевић Биљана  куварица / сервирка  III 
Нинковић Драгица  помоћни радник 
Петровић Ковиљка  помоћни радник 
Рондовић Лидија  помоћни радник 
Станојевић Љиљана  помоћни радник 
Митрић Миланка  ложач 
Благојевић Миливоје  ложач 
Секулић Миливоје  помоћни радник 
Ђермановић Снежана  ложач 
Јездић Станица  помоћни радник 
Јеремић Иван  домар  III 

Страна 1 од 2

Иди на врх