images/slideshow/slide1.jpg
images/slideshow/slide2.jpg
images/slideshow/slide3.jpg
images/slideshow/slide4.jpg
images/slideshow/slide5.jpg
images/slideshow/slide6.jpg
images/slideshow/slide7.jpg

yt

vodic

cer

МАТИЧНА ШКОЛА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Весна Марјановић

Татијана Марковић

Иван Старчевић

Бранка Марковић

Радоје Марковић

Драган Јовановић

Немања Алексић

Бранко Вилотић

Слађана Осатовић

Александар Ристановић

 

ИО ДОЊА БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника

Мирјана Панић

Славољуб Перишић

Рајко Рондовић

Славољуб Перишић

Татијана Марковић

Зоран Крстић

Јелена Угринић

Горан Арсић

Братислава Добрић

Радоје Марковић

 

ИО ГОРЊА  БАДАЊА

Дан Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Име и презиме наставника Јелена Угринић Весна Давидовски Мирјана Панић Зоран Крстић

Татијана Марковић

Рајко Рондовић

 

 

КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ

 Директор школе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Грујичић-Милер Јованка директор VII

 

Наставници разредне и предметне наставе

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Росић Драган  наставник разредне наставе VI 
Секулић Драгица  професор разредне наставе  VII 
Васиљевић Јелена  професор разредне наставе  VII 
Игњатовић Миланка  професор разредне наставе  VII 
Митровић Милојка  наставник разредне наставе  VI 
Панић Оливера  професор разредне наставе  VII 
Марковић Татијана  професор руског језика VII 
Бабић Марија професор енглеског језика  VII 
Вилотић Бранко  професор енглеског језика  VII 
Старчевић Иван професор информатике и рачунарства и физике VII 
Добрић Братислава  професор биологије  VII 
Марјановић Весна  професор географије и историје  VII 
Ђукановић Владан  професор технике и технологије VII 
Арсић Горан  професор физичког и здравствног васпитања  VII 
Јовановић Драган  професор математике и физике VII 
Антонић Александар вероучитељ  VI
Крстић Зоран  наставник математике  VI 
Петровић Јелена  професор хемије  VII 
Давидовски Весна професор хемије  
Угринић Јелена професор српског језика  VII 
Мићић Маја  професор руског језика  VII 
Осатовић Слађана професор српског језика  VI
Панић Мирјана професор музичке културе  VII 
Марковић Радоје  наставник ликовне културе  VI 
Рондовић Рајко  наставник историје и географије  VI 
Перишић Славољуб  професор математике и физике VII 
Ристановић Александар професор физичког и здравственог васпитања  VII 
Алексић Немања професор биологије VII

 

Стручни сарадници

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Поповић Марија педагог VII
Марковић Бранка библиотекар VII

 

Ваннаставно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Петровић Зорица  секретар  VII 
Антић Иван  шеф рачуноводства VII

 

Помоћно особље

Презиме и имеРадно местоСтручна спрема
Станојевић Биљана  куварица / сервирка  III 
Нинковић Драгица  помоћни радник 
Рондовић Лидија  помоћни радник 
Станојевић Љиљана  помоћни радник 
Митрић Миланка  ложач 
Благојевић Миливоје  ложач 
Секулић Миливоје  помоћни радник 
Ђермановић Снежана  ложач 
Јездић Станица  помоћни радник 
Јеремић Иван  домар  III 

Одељењска старешинства - млађи школски узраст 

РазредОдељењски старешина
I / II / III / IV  разред Текериш Јелена Васиљевић
I / II / III разред ИО Г. Бадања Милојка Митровић
II разред ИО Д. Бадања Миланка Игњатовић
I / IV разред ИО Д. Бадања Драган Росић
II / IV разред ИО Трбосиље Оливера Панић
III разред ИО Г. Сипуља Драгица Секулић

 

Одељењска старешинства - старији школски узраст 

РазредОдељењски старешина
V разред Текериш Слађана Осатовић
VI разред Текериш Весна Марјановић
VII разред Текериш Бранко Вилотић
VIII разред Текериш Немања Алексић
VII разред ИО Г. Бадања Братислава Добрић
VIII разред ИО Г. Бадања Јелена Угринић
разред ИО Д. Бадања Мирјана Панић
VII разред ИО Д. Бадања Татијана Марковић
VIII разред ИО Д. Бадања Славољуб Перишић

Распоред писмених задатака и писмених провера за прво полугодиште школске 2020/2021. године.

Кликни овде за преузимање

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

3. ЈУН - 15. ЈУН  ШК. 2019 /2020. 

Ученици осмог разреда полажу три теста на завршном испиту:

  • српски језик,
  • математика и
  • комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија),

те ће се припремна настава реализовати из наведених предмета у периоду од 3.јуна- 15.јуна према следећем распореду.

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу.

Сви ученици осмог разреда обавезни су да редовно похађају часове припремне наставе.

ТЕКЕРИШ

 

Наставни предмет Предметни наставник Време реализације Динамика реализације Укупан број часова
Српски језик Јованка Грујичић-Милер Уторак, четвртак, петак 3. јун-15. јун 10 часова
Математика Драган Јовановић Понедељак, среда, четвртак, петак 3.јун-15.јун 10 часова
Историја Весна Марјановић Понедељак, среда, петак 3. јун-15. јун 4 часа
Биологија Немања Алексић Уторак, четвртак 3. јун-15. јун 4 часа
Географија Весна Марјановић Понедељак, среда, петак 3. јун-15. јун 4 часа
Физика Драган Јовановић Четвртак, петак 3. јун-15. јун 4 часа
Хемија Јелена Петровић Четвртак 3. јун-15. јун 4 часа

     

Бр. часа

Среда

03.06.

Четвртак

04.06.

Петак

05.06.

1. час

Математика

Хемија

Српски језик

2. час

Математика

Хемија

Српски језик

3. час

Историја

Српски језик

Историја

4.час

Географија

Српски језик

Географија

5. час

Физика

Биологија

Српски језик

6. час

Биологија

         

Бр. часа

Понедељак

08.06.

Уторак

09.06.

Среда

10.06.

Четвртак

11.06.

Петак

12.06.

1. час

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2. час

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3. час

Историја

Биологија

Историја

Математика

Физика

4.час

Географија

Биологија

Географија

Математика

5. час

Физика

Српски језик

Физика

Хемија

6. час

Хемија

 

ИО Д. БАДАЊА

 

Наставни предмет Предметни наставник Време реализације Динамика реализације Укупан број часова
Српски језик Слађана Осатовић Понедељак, уторак, среда, петак 3. јун-15. јун 10 часова
Математика Славољуб Перишић Понедељак, уторак, среда, петак 3. јун-15. јун 10 часова
Историја Рајко Рондовић Уторак, четвртак 3. јун-15. јун 4 часа
Биологија Братислава Добрић Уторак, петак 3. јун-15. јун 4 часа
Географија Весна Марјановић Уторак, четвртак 3. јун-15. јун 4 часа
Физика Славољуб Перишић Среда, петак 3. јун-15. јун 4 часа
Хемија Весна Давидовски Четвртак 3. јун-15. јун 4 часа

           

Бр. часа Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. час Српски језик Географија Физика Хемија Математика
2. час Српски језик Историја Математика Хемија Физика
3. час Математика Историја Математика Историја Биологија
4. час Математика Биологија Српски језик Географија Математика
5. час   Биологија Српски језик Географија Српски језик
6. час   Српски језик     Српски језик

 

ИО Г. БАДАЊА

 

Наставни предмет Предметни наставник Време реализације Динамика реализације Укупан број часова
Српски језик Јелена Угринић Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак 3. јун-15. јун 10 часова
Математика Зоран Крстић Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак 3. јун-15. јун 10 часова
Историја Рајко Рондовић Понедељак, среда, петак 3. јун-15. јун 4 часа
Биологија Милинко Пантић Четвртак 3. јун-15. јун 4 часа
Географија Рајко Рондовић Понедељак, среда, петак 3. јун-15. јун 4 часа
Физика Иван Старчевић Понедељак, петак 3. јун-15. јун 4 часа
Хемија Весна Давидовски Среда 3. јун-15. јун 4 часа

    

Бр. часа Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. час Српски језик Српски језик Географија Математика Српски језик
2. час Математика Српски језик Историја Математика Српски језик
3. час Историја Математика Хемија Српски језик Математика
4. час Географија Математика Хемија Биологија Географија
5. час Физика   Српски језик Биологија Историја
6. час Физика   Математика   Физика

Директор школе

Милан Пауновић 

 

 

Ученици трећег и четвртог разреда ИО Доња Бадања и ученици првог, другог и четвртог разреда ИО Горња Сипуља, заједно са својим вероучитељем Александром Антонићем, израдили су пригодан пано на тему ,,Школска слава - Свети Сава". Циљ израде паноа јесте да ученици стекну шира знања везана за нашег првог српског архиепископа, учитеља Светитеља Саву, као и поводом прославе Савиндана.

1111  2222

33333 4444

IMG 20200114 102651 IMG 20200114 102729

IMG 20200121 101325

 

Рад у сменама и организација радног дана

Због великог школског простора школа ће и у школској 2019/2020. години радити у једној смени. Редовна настава ће почињати:

  • у Текеришу у 8 часова и 30 минута
  • у Доњој Бадањи у 8 часова и 15 минута
  • у Горњој Бадањи у 8 часова
  • у Трбосиљу у 8 часова и 30 минута
  • у Горњој Сипуљи у 8 часова и 30 минута
  • у Рибарици у 8 часова и 30 минута

zvono maticna

zvono badanja

zvono badanja g

zvono ostali

Страна 1 од 2

Иди на врх