Током септембра и октобра одељења 1/3 и 4/3 у ИО Доња Бадања реализовали су два пројекта. У септембру је остварен пројекат Разгледница мога краја, а у октобру Ознаке за поклоне. Кроз пројекте ученици су представили крај у коме живе и упознали се са ознакама за поклоне - када и за који празник је потребно поклонити одређене поклоне.

Разгледница нашег краја Д. Бадања Ознаке за поклоне 2

Иди на врх