Захваљујући средствима која су као поклон опредељена за основне и средње школе, Одлуком Министарства просвете, а у складу са закључком Владе Републике Србије, и ове године су нови наслови обогатили библиотечки фонд и у нашу школу су стигле нове књиге. Са листе публикација одабрали смо већи број наслова које наша школска библиотека није имала или смо допунили постојеће. Изабрани наслови ће, надамо се, бити занимљиви и корисни ученицима и млађих и старијих разреда. Купљено је 46 нових књига и оне ће се већ ових дана наћи на полицама школске библиотеке. Набављена су и додатна наставна средства намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом која доприносе унапређењу образовања и васпитања. 

20240208 120554

20240208 120753

Иди на врх