Ученици 5/3 издвојеног одељења у Доњој Бадањи су на часовима слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету израдили еколошки пано поводом Светског дана заштите вода који се обележава 22. марта. Тема паноа била је загађење вода, односно временски период који је потребан за разграђивање одређених отпадних супстанци у природи и неадекватно понашање појединаца одлагањем отпада у воде. Израдом паноа ученици су са својим наставником Немањом Алексићем желели да подигну свест о штетности неадекватног одлагања отпада и негативним утицајима остог на живи свет наше планете. 

pano ekologija

pano ekologija1

Иди на врх