Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је тестове из српског/матерњег језика и математике за иницијално тестирање ученика у шестом и осмом разреду основне школе и другом разреду средње школе, у школској 2016/17.години. Тестирање из матерњег језика, у нашој школи обавиће се 14. и 15. септембра, а из математике 21. и 22.септембра. Желимо пуно успеха ученицима.

Иди на врх