28. и 29. априла 2018. године у ОШ "Свети Сава" у Липничком Шору одржан је семинар за учитеље, наставнике енглеског језика и стручне сараднике како би се што боље припремили за спровођење програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења. Обуку су похађале учитељице које ће наредне школске године водити одељења првог разреда Јелена Васиљевић, Бранка Миловановић, Драгица Секулић и Милојка Митровић, наставница енглеског језика Анета Ракић и педагог школе Марија Поповић. Дводневну обуку реализовали су  педагог Вања Јеремић и учитељ Душан Станковић. 

Предавачи су учеснике провели кроз осам тема почевши од образовања у 21. веку, преко програмске наставе, међупредметних компетенција до предузетништва. Трећи дан обуке планиран је као онлајн дан у коме су учесници имали прилику да примене стечена знања и ураде завршни тест.

Иди на врх