У нашој школи припремна настава за ученике осмог разреда реализована је током другог полугодишта, а интензивно ће се реализовати током јуна месеца, две недеље пре полагања завршног испита.

У складу са Законом о основном образовању  и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013 и 101/2017, 27/2018-други закон и 10/2019) школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита десет дана пре полагања испита, те ће се припремна настава реализовати у периоду од 03 - 14. јуна 2019. из следећих предмета:

  • српски језик
  • математика
  • комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија)

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу. Желимо вам успешан рад и добре резултате!

Распоред припремне наставе 3-14. јуна 

Иди на врх