На нашем сајту можете пронаћи измењен распоред писмених задатака и писмених провера до краја првог полугодишта шк. 2020/2021. године. Распоред је урађен због измене школског календара за период од 30.11. до 18.12.2020. године.

ИЗМЕЊЕН РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

 

Иди на врх