Током реализације наставе на даљину, за ученике од 5. до 8. разреда, промењена је сатница трајања часова тако да часови сада трају по 45 минута. Сатница организације наставе у матичној школи и издвојеним одељењима приказана је у следећим табелама.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ(часови 45 минута)

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ САДРЖАЈ
7.40-8.25 Претчас Настава
8.30-9.15 Први школски час Настава
9.15-9.20 Пето мин. одмор Припрема за час
9.20-10.05 Други школски час Настава
10.05-10.20 Петнаесто мин. одмор  
10.20-11.05 Трећи школски час Настава
11.05-11.10 Пето мин. одмор Припрема за час
11.10-11.55 Четврти школски час Настава
11.55-12.00 Пето мин. одмор Припрема за час
12.00-12.45 Пети школски час Настава
12.45-12.50 Пето мин. одмор Припрема за час
12.50-13.35 Шести школски час Настава
13.35-13.40 Пето мин. одмор Припрема за час
13.40-14.25 Седми школски час Настава,ваннаставне акт.,допунска,додатна

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ИО ДОЊА БАДАЊА

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ САДРЖАЈ
7.25-8.10 Претчас Настава
8.15 - 9.00 Први школски час Настава
9.00 - 9.05 Пето мин. одмор Припрема за час
9.05 - 9.50 Други школски час Настава
9.50 – 10.05 Петнаесто мин. одмор  
10.05 – 10.50 Трећи школски час Настава
10.50 - 10.55 Пето мин. одмор Припрема за час
10.55 - 11.40 Четврти школски час Настава
11.40 - 11.45 Пето мин. одмор Припрема за час
11.45 - 12.30 Пети школски час Настава
12.30 - 12.35 Пето мин. одмор Припрема за час
12.35-13.20 Шести школски час Настава
13.20-13.25 Пето мин. одмор Припрема за час
13.25 - 14.10 Седми школски час Настава,ваннаставне акт, допунска, додатна

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ИО ГОРЊА БАДАЊА

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ САДРЖАЈ
7.10-7.55 Претчас Настава
8.00 - 8.45 Први школски час Настава
8.45 - 8.50 Пето мин. одмор Припрема за час
8.50 - 9.35 Други школски час Настава
9.35 – 9.50 Петнаесто мин. одмор  
9.50 – 10.35 Трећи школски час Настава
10.35 - 10.40 Пето мин. одмор Припрема за час
10.40 - 11.25 Четврти школски час Настава
11.25 - 11.30 Пето мин. одмор Припрема за час
11.30 - 12.15 Пети школски час Настава
12.15 - 12.20 Пето мин. одмор Припрема за час
12.20-13.05 Шести школски час Настава
13.05-13.10 Пето мин. одмор Припрема за час
13.10 - 13.55 Седми школски час Настава,ваннаставне акт, допунска, додатна
Иди на врх