Поштовани родитељи, ученици и наставници,

Према Допису о Организацији наставе у другом циклусу основне школе које нам је проследило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а на основу Уредбе Владе Републике Србије у циљу сузбијање заразне болести ковид-19, донете су нове мере за организацију рада основних и средњих школа.

Према овим мерама:

-прво полугодиште завршава се 18. децембра 2020. године, а зимски распуст траје од 21. децембра 2020. до 15. јануара 2021. године

друго полугодиште почиње 18. јануара 2021.

У периоду од 30.новембра 2020. до 18.децембра 2020. образовно-васпитни рад у школама биће организован на следећи начин:

- настава у првом циклусу основне школе наставља се кроз непосредан образовно-васпитни рад

-настава у другом циклусу основне школе оствариваће се за све ученике путем наставе на даљину

- школа користи само један систем за управљање онлајн наставом- у нашем случају Microsoft Teams

- уколико ученик или наставник нема техничких могућности за остваривање наставе на даљину, школа ће му омогућити да неопходне ресурсе ( интернет, компијутер...) користи непосредно у школи

- Могуће је користити и Viber, Skype, Whatsapp платформу

-путем позива је такође предвиђено остваривати комуникацију са ученицима ако није могуће остварити је путем система за учење

-ученицима ће се омогућити материјали повратна информација наставникаи у папирној форми у случају да су исцрпљене све друге опције

- настава на даљину ће се одвијати у реалном времену на основу распореда часова за свако одељење (сатница је већ истакнута на сајту школе)

- часови трају 45 минута, а уколико ученици искажу потребу, наставник ће организовати и час допунске или додатне наставе

                                                                    Јованка Грујичић-Милер, директор школе

Иди на врх