Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је упутства основним школама за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2021. године. 

Поред детаљних стручних упутстава Министарство је послало и прилоге у вези са применом епидемиолошких мера у школама којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.

У прилогу можете прочитати стручно упутство и препоруке за почетак образовно-васпитног рада у шк. 2021/22. години.

Иди на врх