Наша школа укључила се у хуманитарну акцију "Чеп за хендикеп". У ову акцију укључили су се ученици и наставници матичне школе и свих издвојених одељења, а ученички парламант је био иницијатор. Ученици су веома радо прихватили учешће у овој изузетно важној акцији јер је њен циљ пре свега набавка ортопедских помагала особама које нису у могућности да их сами купе. Ученици и наставници све пластичне чепове које прикупе, доносе у школу и стављају у за то предвиђене кутије.

    

  

 

  

 

Иди на врх