ПРАВИЛА ЗА УСПЕШНО УЧЕЊЕ

Онај ко зна да учи, зна довољно.

 

            Зашто учимо?

          Значај учења је велики. Без учења не може замислити никакав напредак у животу човека, а не би било могуће ни преносити знање са генерације на генерацију. Све што постижемо у животу, од понашања и облачења, стицања радних и хигијенских навика, па до руковања најсложенијим техничким уређајима стиче се учењем.Учење траје читавог живота, али се много лакше и брже учи у детињству и младости јер је код деце способност за учење у развоју.

Шта је потребно за  успешно учење?

Да би успешно учио потребни су одређени услови. Неке од тих услова треба да ти обезбеде твоји родитељи, а неки зависе само од тебе. Важно је да схватиш важност придржавања тих услова за читав твој живот и рад.

ü  ВАЖНО ЈЕ ДА БУДЕШ ЗДРАВ.

ü  ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОВОЉНО СПАВАШ.

ü  НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СЕ ЗДРАВО ХРАНИШ.

ü  ДА СЕ ИГРАШ, ЧИТАШ, СЛУШАШ МУЗИКУ...

ü  ДА ПРОВОДИШ ВРЕМЕ НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ И БАВЕЋИ СЕ СПОРТОМ.

ü  ...И ЈОШ: да будеш истрајан и упоран, да време за учење посвећујеш само учењу, да учиш сваки дан на истом месту, да градиво учиш са намером да га научиш, да учење почињеш одморан, да улажеш труд и напор, да имаш план својих активности и учења и дага се придржаваш, да учиш за радним столом, да користиш разне изворе знања за учење неког градива, да се активно преслишаваш...

ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕЊА ПОДРАЗУМЕВА:

v  навика места – врло је важно да имаш своје стално место за учење, уредан сто у просторији где има што мање буке, која је добро осветљена и проветрена! Удаљи све што те омета: телефон, тв, рачунар, интернет...

v  навика времена – унапред планирај дневно и недељно учење према распореду предмета у школи! Прави паузе после одређених етапа у учењу, етапе нека трају 30-60 минута, а паузе 10-15 минута. Паузу искористи за опуштање, ужину...

v  навика учења на часовима – редовно похађај наставу и активно прати рад на часу пажљивим слушањем наставниковог излагања, записивањем важних података у свеску!

Не заборави!

Ми научимо

10 % од онога што читамо

20 % од онога што слушамо

30% од онога што видимо

50% од онога што видимо и чујемо

70 % од онога што изговоримо

90% од онога што изговоримо и учинимо

УЧИ ДОБРИМ РАСПОРЕДОМ

1. Слушање

Слушај пажљиво наставника на часу, размишљај о ономе што предаје, слушај расправу другова, питај ако неразумеш;

2. Читање

Ново градиво прочитај истог дана из уџбеника јер је заборављање најбрже одмах послеучења; читај пажљиво;

3. Подвлачење

Нема доброг учења и читања без подвлачења; њиме одржаваш пажњу и појачавашактивност; врши селекцију најважнијег; увек када учиш учи са оловком или више оловака разних боја;

4.Бележење

Направи тезе о целом градиву, лекцији; издвој најважније; тиме издвајаш најбитније чињенице;

5. Преслишавање

Изврши понављање; сада си најактивнији иучвршћујеш научено; прво наглас па у себи;

6. Дискусија

Сада можеш да расправљаш са другима:измени мисли и чуј другог;

7. Решавањепроблема

Провери и учврсти знање,примени научено.

СПРЕЧИ ЗАБОРАВЉАЊЕ

v  АКО РАДИШ У ШКОЛИ НОВУ ЛЕКЦИЈУ НА ПРИМЕР У УТОРАК, А ТРЕБА ДАОДГОВАРАШ У ПЕТАК, ДА БИ ЈЕ ДОБРО ЗНАО, НАУЧИ ЈЕ У УТОРАК ПОСЛЕШКОЛЕ, А У СРЕДУ ИЛИ ЧЕТВРТАК ЈЕ НЕКОЛИКО ПУТА ПОНОВИ. ОВАКОЋЕШ ЈЕ БРЖЕ НАУЧИТИ И ДУЖЕ ПАМТИТИ НЕГО ДА ЈЕ УЧИШ У ЧЕТВРТАК.

v  АКО ЛЕКЦИЈУ ОД ДАНАС, ТРЕБА ДА НAУЧИШ ЗА СУТРА, ПОЧНИ УЧЕЊЕОВОМ ЛЕКЦИЈОМ И ВРАТИ СЕ НА ЊУ КАДА НАУЧИШ ОСТАЛО.

v  ПРВО УЧИ ТЕЖЕ ГРАДИВО, ЗАТИМ ЛАКШЕ.

v  БОЉЕ ЋЕШ УЧИТИ АКО НАИЗМЕНИЧНО УЧИШ ПРЕДМЕТЕ КОЈИ СУРАЗЛИЧИТИ, НА ПРИМЕР: ПРЕ МАТЕМАТИКЕ РАДИ СРПСКИ ЈЕЗИК, АПОСЛЕ МАТЕМАТИКЕ ИСТОРИЈУ.

v  ПОДЕЛИ ГРАДИВО НА МАЊЕ ДЕЛОВЕ КОЈЕ ЋЕШ НАУЧИТИ ЗА КРАЋЕ ВРЕМЕ. ТЕК КАДАЗАВРШИШ СА ЈЕДНИМ ЗАДАТКОМ НАСТАВИ СА СЛЕДЕЋИМ.

ПЛАН УЧЕЊА

Покушаћу да направим мој план за

читаву школску годину: какав успех у

школи желим, шта је мој циљ у спорту

којим се бавим, које књиге ћу

обавезно прочитати, како ћу средити

собу, где све морам обавезно отићи,

шта ћу променити у свом понашању и

изгледу...

Нико не може знати све.

Знање је када знаш где можеш пронаћи оношто не знаш.

Иди на врх