Према Календару образовно-васпитног рада за школску 2017/2018. годину, прво полугодиште завршава се у среду, 31. јануара 2018. године када ће се обавити и подела књижица ученицима свих разреда.

Други део зимског распуста почиње у четвртак 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак 9. фебруара 2018. године. Први наставни дан је понедељак 12. фебруар 2018. године када почиње друго полугодиште. 

У уторак и среду настава ће се изводити по измењеном распореду часова:

уторак, 13. фебруара 2018. године настава ће се изводити по распореду часова од четвртка

* у среду, 14. фебруара 2018. године настава ће се изводити по распореду часова од петка

Четвртак 15. и петак 16. фебруар 2018. године биће нерадни дани када се обележава Дан државности Републике Србије - Сретење.

Свим ученицима желимо да лепо проведу предстојећи распуст!

У складу са чланом 84. Закона о основама система васпитања и образовања ("Службени Гласник РС", бр. 88/2017) родитељ, односно други законски заступник детета, одговоран је да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу. 

Родитељ је у обавези да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом.

Родитељ изостанке детета може правдати на три начина:   

* лекарским оправдањем - потврда лекара

Уколико дете изостанке из школе због болести или неких других разлога, РОДИТЕЉ ПОТПИСУЈЕ ИЗЈАВУ коју шаље одељењском старешини. Постоје две врсте изјава:

* Изјава на основу које се правда цео дан

* Изјава на основу које се правда изостанак са часа.

Изјаве за родитеље/законске заступнике можете добити код одељењског старешине или штампати са сајта школе.   

Изјава за правдање изостанака

     Ученици ће у два дана радити три теста:

    7. априла 2017. године у 12:00- тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник,

   8. априла 2017. године у 9:00-тест из српског језика, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда реализоваће се  15.  и 16. априла 2016. године.

Ученици ће у два дана радити три теста:

- 15. априла 2016. године у 12:00 часова ‒ тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник,

- 16. априла 2016. године у 9:00 часова – тест из српског језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

 ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋУ И УСПЕХ У РАДУ!

 

Настава је основа образовно-васпитног процеса у школи. Поред редовне наставе, у школи се организује додатна, допунска и припремна настава. Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) чланом 32. школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.

Ученици осмог разреда полажу три теста на завршном испиту: српски језик, математика и комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија), те ће се припремна настава из наведених предмета реализовати у нашој школи почев од 22. фебруара према следећем распореду.

План припремне наставе за завршни испит

Страна 5 од 5

Иди на врх