Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика

који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rsможете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику,путем налогана Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  2. подношење приговора на резултате завршног испита
  3. подношење електронске листе жеља
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Поштовани родитељи,

О В Д Е можете детаљно погледати упутство у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање за полазак у ОШ.

Драги ученици и родитељи, 

             Обавештавамо вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

         Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета премијерке,Национална платформа "Чувам те" омогућиће синергију деловања ресора Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,Министарства унутрашњих послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарство здрављасиндикалних организација које представљају просветне раднике и организација цивилног друштва. Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

         Министарство просвете, науке и технолошког развоја је континуирано учествовало у процесу израде платформе и креирању садржаја платформе - информативног материјала, обука за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања. На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава.Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима, док ће ученици средњих школа самостално похађати обуке, ученици основношколског узраста ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности.

            Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде, накнадно ћемо вас информисати о његовом објављивању и пуштању у рад.

           Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.

            Националној платформи „Чувам те“можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

Počela realizacija platforme “Čuvam te” - Radio Televizija Novi Pazar

Поштовани родитељи, ученици и наставници,

Према Допису о Организацији наставе у другом циклусу основне школе које нам је проследило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а на основу Уредбе Владе Републике Србије у циљу сузбијање заразне болести ковид-19, донете су нове мере за организацију рада основних и средњих школа.

Према овим мерама:

-прво полугодиште завршава се 18. децембра 2020. године, а зимски распуст траје од 21. децембра 2020. до 15. јануара 2021. године

друго полугодиште почиње 18. јануара 2021.

У периоду од 30.новембра 2020. до 18.децембра 2020. образовно-васпитни рад у школама биће организован на следећи начин:

- настава у првом циклусу основне школе наставља се кроз непосредан образовно-васпитни рад

-настава у другом циклусу основне школе оствариваће се за све ученике путем наставе на даљину

- школа користи само један систем за управљање онлајн наставом- у нашем случају Microsoft Teams

- уколико ученик или наставник нема техничких могућности за остваривање наставе на даљину, школа ће му омогућити да неопходне ресурсе ( интернет, компијутер...) користи непосредно у школи

- Могуће је користити и Viber, Skype, Whatsapp платформу

-путем позива је такође предвиђено остваривати комуникацију са ученицима ако није могуће остварити је путем система за учење

-ученицима ће се омогућити материјали повратна информација наставникаи у папирној форми у случају да су исцрпљене све друге опције

- настава на даљину ће се одвијати у реалном времену на основу распореда часова за свако одељење (сатница је већ истакнута на сајту школе)

- часови трају 45 минута, а уколико ученици искажу потребу, наставник ће организовати и час допунске или додатне наставе

                                                                    Јованка Грујичић-Милер, директор школе

У складу са променом календара образовно-васпитног рада за основне школе прво полугодиште завршава се 18. децембра 2020. године.

Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године.

Друго полугодиште почеће 18. јануара 2021. године.

Током реализације наставе на даљину, за ученике од 5. до 8. разреда, промењена је сатница трајања часова тако да часови сада трају по 45 минута. Сатница организације наставе у матичној школи и издвојеним одељењима приказана је у следећим табелама.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ(часови 45 минута)

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ САДРЖАЈ
7.40-8.25 Претчас Настава
8.30-9.15 Први школски час Настава
9.15-9.20 Пето мин. одмор Припрема за час
9.20-10.05 Други школски час Настава
10.05-10.20 Петнаесто мин. одмор  
10.20-11.05 Трећи школски час Настава
11.05-11.10 Пето мин. одмор Припрема за час
11.10-11.55 Четврти школски час Настава
11.55-12.00 Пето мин. одмор Припрема за час
12.00-12.45 Пети школски час Настава
12.45-12.50 Пето мин. одмор Припрема за час
12.50-13.35 Шести школски час Настава
13.35-13.40 Пето мин. одмор Припрема за час
13.40-14.25 Седми школски час Настава,ваннаставне акт.,допунска,додатна

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ИО ДОЊА БАДАЊА

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ САДРЖАЈ
7.25-8.10 Претчас Настава
8.15 - 9.00 Први школски час Настава
9.00 - 9.05 Пето мин. одмор Припрема за час
9.05 - 9.50 Други школски час Настава
9.50 – 10.05 Петнаесто мин. одмор  
10.05 – 10.50 Трећи школски час Настава
10.50 - 10.55 Пето мин. одмор Припрема за час
10.55 - 11.40 Четврти школски час Настава
11.40 - 11.45 Пето мин. одмор Припрема за час
11.45 - 12.30 Пети школски час Настава
12.30 - 12.35 Пето мин. одмор Припрема за час
12.35-13.20 Шести школски час Настава
13.20-13.25 Пето мин. одмор Припрема за час
13.25 - 14.10 Седми школски час Настава,ваннаставне акт, допунска, додатна

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ИО ГОРЊА БАДАЊА

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ САДРЖАЈ
7.10-7.55 Претчас Настава
8.00 - 8.45 Први школски час Настава
8.45 - 8.50 Пето мин. одмор Припрема за час
8.50 - 9.35 Други школски час Настава
9.35 – 9.50 Петнаесто мин. одмор  
9.50 – 10.35 Трећи школски час Настава
10.35 - 10.40 Пето мин. одмор Припрема за час
10.40 - 11.25 Четврти школски час Настава
11.25 - 11.30 Пето мин. одмор Припрема за час
11.30 - 12.15 Пети школски час Настава
12.15 - 12.20 Пето мин. одмор Припрема за час
12.20-13.05 Шести школски час Настава
13.05-13.10 Пето мин. одмор Припрема за час
13.10 - 13.55 Седми школски час Настава,ваннаставне акт, допунска, додатна

На нашем сајту можете пронаћи измењен распоред писмених задатака и писмених провера до краја првог полугодишта шк. 2020/2021. године. Распоред је урађен због измене школског календара за период од 30.11. до 18.12.2020. године.

ИЗМЕЊЕН РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

 

PRAVILA PONAŠANJA U ŠKOLI TOKOM TRAJANJA EPIDEMIJE I PREVENCIJE KOVID-a-19  - ZZJZ Leskovac

У прилогу можете погледати најновије ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОД КОВИД-19 које је припремио Институт за јавно здравље Србије.

 

Ни тренутна епидемиолошка ситуација не спречава ученике наше школе да мисле на

друге и да од срца и искрено, великом брзином, сакупљају чепове, учествујући и даље у
хуманитарно-еколошкој акцији „Чепом до одмеха“. Поносни смо на њихову одговорност
према природи и друштву, као и на развијену свест о томе како наше мало некоме може да
значи много.
Позивамо и вас да се прикључите нашој акцији!

IMG 8d7e8e69c9beca213e636604614f7a36 V 2IMG df00c42939c483cb3cfdd6d0ac30f165 V 1

Страна 2 од 5

Иди на врх