Обавештавамо вас да се распуст продужава у периоду од 18. фебруара до 24. фебруара 2019. године, због забележеног пораста оболелих од грипа.

 Први радни дан за ученике је 25. фебруар 2019. године. 

 

Према Календару образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину, прво полугодиште завршава се у петак, 1. фебруара 2019. године када ће се обавити и подела књижица ученицима свих разреда.

Други део зимског распуста почиње у понедељак, 4. фебруара а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године. 15. фебруар је нерадни дан када се обележава Дан државности РС. 

Настава у другом полугодишту почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године.

Свим ученицима желимо леп одмор на предстојећем распусту!

Први део зимског распуста почиње 31. децембра и тај дан ће бити нерадни. Први део распуста завршава се у среду 9. јануара 2019. године, што ће бити и први наставни дан.

Настава ће се изводити по измењеном распореду часова: 

*У среду, 9. јануара 2019. године настава ће се изводити по распореду часова од петка.

*У петак, 1. фебруара 2019. године извршиће се надокнада часова по распореду од понедељка (31. децембра) што ће бити последњи радни дан првог полугодишта

Свим ученицима желимо да лепо проведу предстојеће новогодишње и божићне празнике!

Наша школа укључила се у хуманитарну акцију "Чеп за хендикеп". У ову акцију укључили су се ученици и наставници матичне школе и свих издвојених одељења, а ученички парламант је био иницијатор. Ученици су веома радо прихватили учешће у овој изузетно важној акцији јер је њен циљ пре свега набавка ортопедских помагала особама које нису у могућности да их сами купе. Ученици и наставници све пластичне чепове које прикупе, доносе у школу и стављају у за то предвиђене кутије.

    

  

 

  

 

У нашој школи почела је са реализацијом припремна настава за ученике осмог разреда.

У складу са Законом о основном образовању  и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013 и 101/2017) школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита десет дана пре полагања испита, те ће се припремна настава реализовати у периоду од 01. јуна - 14. јуна 2018. из следећих предмета:

  • српски језик
  • математика
  • комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија)

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу!

Распоред припремне наставе у матичној школи и ИО

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда одржаће се 13. и 14. априла

Ученици ће у два дана радити три теста:

* 13. априла 2018. године у 12 часова - тест из математике и анониман упитник;

* 14. априла 2018. године у 9 часова - тест из српског језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Свим ученицима желимо успешан рад! 

Припремна настава за Завршни испит намењена ученицима 8. разреда и ове године реализује се у нашој школи током другог полугодишта. Поред редовних часова, наши наставници на овај начин додатно припремају ученике како би постигли што бољи успех. Да овакав вид припрема даје резултате покузују постигнућа и успеси ученика на Завршном испиту. 

Ученици осмог разреда полажу три теста на Завршном испиту:

* тест из српског језика

* тест из математике

* комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија)

те ће се припремна настава реализовати из наведених предмета током другог полугодишта према истакнутом распореду.

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу.

Сви ученици  осмог разреда су обавезни да редовно похађају часове припремне наставе.

План припремне наставе за Завршни испит

Према Календару образовно-васпитног рада за школску 2017/2018. годину, прво полугодиште завршава се у среду, 31. јануара 2018. године када ће се обавити и подела књижица ученицима свих разреда.

Други део зимског распуста почиње у четвртак 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак 9. фебруара 2018. године. Први наставни дан је понедељак 12. фебруар 2018. године када почиње друго полугодиште. 

У уторак и среду настава ће се изводити по измењеном распореду часова:

уторак, 13. фебруара 2018. године настава ће се изводити по распореду часова од четвртка

* у среду, 14. фебруара 2018. године настава ће се изводити по распореду часова од петка

Четвртак 15. и петак 16. фебруар 2018. године биће нерадни дани када се обележава Дан државности Републике Србије - Сретење.

Свим ученицима желимо да лепо проведу предстојећи распуст!

У складу са чланом 84. Закона о основама система васпитања и образовања ("Службени Гласник РС", бр. 88/2017) родитељ, односно други законски заступник детета, одговоран је да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу. 

Родитељ је у обавези да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом.

Родитељ изостанке детета може правдати на три начина:   

* лекарским оправдањем - потврда лекара

Уколико дете изостанке из школе због болести или неких других разлога, РОДИТЕЉ ПОТПИСУЈЕ ИЗЈАВУ коју шаље одељењском старешини. Постоје две врсте изјава:

* Изјава на основу које се правда цео дан

* Изјава на основу које се правда изостанак са часа.

Изјаве за родитеље/законске заступнике можете добити код одељењског старешине или штампати са сајта школе.   

Изјава за правдање изостанака

     Ученици ће у два дана радити три теста:

    7. априла 2017. године у 12:00- тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник,

   8. априла 2017. године у 9:00-тест из српског језика, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Страна 4 од 5

Иди на врх